Giften

Culturele ANBI-status

Voor u als gever is het belangrijk om te weten dat Stichting OJiNG een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, die de culturele status heeft, een zogenoemde culturele ANBI. Indien uw gift voldoet aan verschillende voorwaarden, mag u die voor 125% in aftrek brengen voor de belasting.

1. Giften door privépersonen (inkomstenbelasting)

Privépersonen kunnen gewone en periodieke giften doen. Wanneer u uw aftrekpost voor de inkomstenbelasting berekent, mag u uw gift (gewoon of periodiek) verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250,00.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld (ontleend aan de website van de belastingdienst)

U doet verschillende giften. Uw drempelinkomen is € 35.000. Uw drempel voor de berekening van uw aftrek is € 350. Uw maximale aftrek is € 3.500. Het totale bedrag aan gewone giften dat u geeft, is € 5.000. Eén van de giften die u doet, is een gift van € 200 aan een culturele ANBI. Deze gift mag u verhogen met 25%, dus € 50.

U berekent uw aftrek op de volgende manier:

Bedrag giften 5.000,00
Bedrag verhoging 50,00 +
= €200 x 25%
____________
Totaal bedrag giften 5.050,00
Af: drempel 350,00
____________
Subtotaal 4.700,00
Maximaal aftrekbaar 3.500,00
Bij: 50,00 +
verhoging maximum aftrek
____________
Totaal maximum aftrekbaar 3.550,00

Bij periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Een gift is een periodieke gift, wanneer:

  • u de gift heeft laten vastleggen (bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst met instelling waaraan u de gift doet);
  • u regelmatig (ten minste 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling. 
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden; en
  • de instelling u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor een periodieke gift aan Stichting OJiNG kunt u gebruiken maken van de ‘Overeenkomst Periodieke Schenking OJiNG‘ en de ‘Incassomachtiging OJiNG‘. De ingevulde documenten kunt u sturen naar: : Postbus 214, 2200 AE Noordwijk. Ook voor periodieke giften geldt een maximale verhoging van € 1.250,00 per jaar.

Voorbeeld:

Gift aan een culturele ANBI 6.000,00
Verhoging 25% 1.250,00 +
= maximaal €1.250,00
____________
Totaal bedrag giften 7.250,00

2. Giften door ondernemingen (vennootschapsbelasting)

Een onderneming die een gift doet, mag deze van de winst af trekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, tot een maximum van € 100.000,00. De gift moet wel schriftelijk kunnen worden bewezen. Bij een gift aan een culturele ANBI, mag de aftrek met 50% worden verhoogd, tot een maximumbedrag van € 2.500,00.

Voorbeeld:

Gift aan culturele ANBI 7.000,00
Verhoging 50% 2.500,00 +
= maximaal €2.500,00
____________
Aftrekbaar bedrag¹) 9.500,00

¹) Mits dit aftrekbaar bedrag niet meer dan 50% van de winst bedraagt. Voor meer en actuele informatie, kijk op de site www.belastingdienst.nl onder het kopje “Culturele ANBI”. Stichting OJiNG dankt u voor uw steun!