Financiën

Stichting OJiNG heeft een aantal acties ontwikkeld om bij te dragen aan de instandhouding van de Oude Jeroen.

Mogelijkheden om bij te dragen zijn:

  • Door eenmalig te schenken.
  • Lid worden van ‘Vrienden van de Oude Jeroen’ tegen een vaste (aftrekbare) jaarlijkse bijdrage voor een aaneengesloten periode van ten minste 5 jaren.
  • Inzamelingen via incidentele acties.
  • Tank en Schenk bij het Peut tankstation aan de Nieuwe Offemweg. Van elke liter getankte brandstof kunt u bij het afrekenen één cent bestemmen voor OJiNG.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat van OJiNG via e-mail.

Financiële verantwoording

De jaarrekeningen van de stichting zijn als PDF te downloaden.