Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd

OJiNG (Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd) is de naam van de stichting die is opgericht om een bijdrage te leveren aan het lange termijn voortbestaan van dit monumentale en voor Noordwijk gezichtsbepalende gebouw.

Missie

Volgens de statuten van de stichting:

  • heeft de stichting ten doel het verwerven van financiële middelen om daarmee het Rijksmonument ‘De Oude Jeroenskerk’ in Noordwijk in stand te houden.
  • heeft de stichting geen winstoogmerk.

Gebouw voor alle Noordwijkers

De Oude Jeroen is van en voor iedereen die dit mooie gebouw een warm hart toedraagt. Oorspronkelijk was de kerk uitsluitend bestemd voor kerkdiensten, maar in de loop der jaren is het gebouw uitgegroeid tot een concertzaal (met een uitzonderlijk goede akoestiek), en tot een expositie- en evenementenruimte. De vriendelijke en warme sfeer van de Oude Jeroenskerk maakt het gebouw heel geschikt voor dit soort activiteiten.

Dit prachtige, eeuwenoude monument met zijn rijke historie moet worden gekoesterd.

Ouderhoud

Als Rijksmonument ontvangt de Oude Jeroen jaarlijks een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is bij lange na niet genoeg om het monument voor toekomstige generaties te behouden.

Andere inkomsten zijn de kerkelijke bijdragen en de huren voor vieringen, concerten en evenementen. Naast deze bronnen van inkomsten is het aan OJiNG de taak om aanvullend fondsen te werven waaruit noodzakelijk onderhoud en restauratiewerkzaamheden kunnen worden betaald.

 

Stichting OJiNG

Stichting OJiNG
Postbus 214
2200 AE Noordwijk zh

De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8530.07.305.