Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Hanneke Hoogweg, voorzitter;
  • Frans Bruinzeel, secretaris;
  • Joost de Vries, penningmeester;
  • Koos Samsom, lid;
  • Helmus Wildeman, lid.
  • Koos Passchier, lid.

Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur is op zoek naar mensen die tot het bestuur willen toetreden en die willen helpen bij de verwezenlijking van de missie van stichting OJiNG. Indien u interesse heeft om het bestuur te versterken, kunt u een bericht sturen naar: info@ojing.nl.

Coen Vermeer

Hanneke Hoogweg

Astrid Schaafsma

Frans Bruinzeel

Joost de Vries

Joost de Vries

Koos Samsom

Koos Samsom

Helmus Wildeman

Helmus Wildeman

Helmus Wildeman

Koos Passchier